Czym jest poronienie?

Poronieniem nazywamy zakończenie ciąży przed końcem 22 tygodnia. Tego niemożliwego do wykrycia procesu nie da się zatrzymać. Ani sama ciężarna, ani medycyna jest w stanie go przewidzieć.

Z medycznego punktu widzenia poronienie jest oddzieleniem się elementów jaja płodowego od macicy, bez możliwości rozwoju płodu poza nią. Płód nie może przeżyć poza macicą, jeśli jest za mały, taki, który mógłby przeżyć poza macicą, powinien mieć wagę wyższą niż 500 g. Co istotne nie wszystkie szpitale traktują jako poronienie wydalenie martwego płodu. W niektórych placówkach można spotkać się z podziałem, który zakłada, że jeśli wydalenie martwego płodu nastąpiło przed 22 tygodniem ciąży mamy do czynienia z poronieniem, ale można się też spotkać z podziałem, który poronienie klasyfikuje na podstawie wagi, według niego z porodem mamy do czynienia, jeśli dziecko ma wagę powyżej 600 g. Wbrew pozorom takie rozgraniczenie jest niezwykle ważne, ponieważ ma istotne skutki prawne.

Przyczyny poronień

Wyróżnia się dwa podstawowe typy poronienia: samoistne i sztuczne. Z poronieniem samoistnym mamy do czynienia, kiedy dochodzi do przedwczesnego zakończenia ciąży z przyczyn naturalnych. Poronienie sztuczne to zakończenie ciąży przez zastosowanie leków lub na skutek zabiegu.

Samoistne poronienie może być całkowite lub częściowe. Przy całkowitym następuje wydalenie w całości jaja płodowego, w przypadku niecałkowitego wydalone zostają tylko jego elementy. Poronienie samoistne niecałkowite ma zwykle miejsce po 10 tygodniu ciąży, kiedy to łożysko i płód rozwijają się oddzielnie. Nie sposób wskazać jednoznacznych przyczyn poronienia, generalnie dzieli się je na te zależne od jaja płodowego i te zależne od matki.

Wady rozwojowe jaja płodowego stanowią największy odsetek przypadków poronień. Ich przyczyny są różne, mogą wiązać się np. z liczbą chromosomów. Jeśli poronienie nie wynika z wad jaja płodowego, może być spowodowane np. wadą rozwojową macicy, jej niedorozwojem lub mięśniakiem. Poronienie może też być spowodowane chorobami, jakie przechodziła lub przechodzi matka. Wśród najczęstszych przyczyn wymienia się np. choroby układowe czy cukrzycę. Ponadto przyczyną poronienia mogą być też rozmaite czynniki o podłożu psychicznym, czynniki środowiskowe czy zażywane przez matkę używki.

Bywa tak, że poronienie przebiega niezauważenie. Niczego nieświadoma kobieta krwawi, ale traktuje to jako zwykłe krwawienie miesięczne. Poza tym objawem poronienia mogą być skurcze lub w późniejszym etapie ciąży odpływ płynu owodniowego, czasem poronienie wiąże się z podwyższeniem temperatury ciała. Rzadziej zdarza się, że poronieniu towarzyszy zakażenie, kobieta ma wtedy dreszcze, ropne upławy, bóle mięśni i brzucha.

Poronienie, które ma miejsce w pierwszym etapie ciąży może przebiegać niemal bezobjawowo. Jeżeli jednak pojawią się niepokojące sygnały w postaci mocnych skurczów, krwawienia, mdłości czy bolesności piersi, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Takie objawy nie są jeszcze wyrokiem, dlatego kobiecie mogą zostać przepisane leki rozkurczowe. Nic jednak nie daje pewności. Wczesne poronienia mają postać całkowitego wydalenia jaja płodowego. W późniejszych etapach ciąży poronienie może mieć postać niecałkowitą, część tkanek zostaje wydalona, inne pozostają w macicy i trzeba przeprowadzić zabieg łyżeczkowania, by je usunąć – ma to zniwelować ryzyko krwotoku czy zakażania.

W przypadku, w którym płód jest uformowany i zbudowany prawidłowo, ale macica kobiety posiada wady, może zajść konieczność sztucznego wywołania porodu. Ponadto obowiązuje bezwzględne leżenie przez dłuższy czas najlepiej w warunkach szpitalnych, unikanie urazów i zakaz współżycia płciowego.

Do 12 tygodnia ciąży mamy do czynienia z poronieniem jednoczasowym. Jajo płodowe pokryte jest kosmkami. Jeżeli dojdzie do poronienia kosmki oddzielają się od przekształconej w czasie ciąży błony śluzowej macicy i jajo zostaje wydalone w całości. Objawem takiego poronienia jest krwawienie. W okresie między 13 a 28 tygodniem ciąży dochodzi do wykształcenia się łożyska, jeśli wtedy dojdzie do poronienia, jest ono dwuczasowe i niezupełne. Zaczyna się od skurczy i odpływu płynu owodniowego.

Wśród klinicznych postaci poronienia wymienia się:

  • poronienie zagrażające – charakteryzuje się bólami w podbrzuszu. W przypadku tego typu poronienia jest duża szansa, że ciążę da się uratować. Trzeba wykonać przede wszystkim badanie USG, pozwolić kobiecie na odpoczynek oraz ewentualnie zastosować u niej leczenie hormonalne,
  • poronienie zaczynające się – charakteryzuje się obfitymi krwawieniami i skurczami macicy. Jeśli krwawienie da się ograniczyć, wykonuje się badanie ginekologiczne i stosuje leczenie zachowawcze. Jeżeli krwawienia nie da się zatamować, jajo płodowe musi zostać usunięte,
  • poronienie w toku – objawia się silnymi bólami w podbrzuszu, krwawieniem, prowadzi ono do utraty ciąży i wymusza przeprowadzenie zabiegu łyżeczkowania,
  • poronienie niezupełne – następuje, jeśli część jaja płodowego pozostaje w macicy, w tym przypadku również konieczne jest łyżeczkowanie,
  • poronienie zupełne – macica wydala całe jajo płodowe,
  • poronienie zagrażające – występuje, jeśli jajo płodowe pozostaje w macicy przez dłuższy czas. Może prowadzić do zaburzeń krzepnięcia krwi.