Po czym poznać, że jesteś gotowa na dziecko?

Instynkt macierzyński i komfort finansowy czy bezpieczeństwo stałego związku i pomoc rodziców – co stanowi o naszym przygotowaniu na dziecko w erze, kiedy kobieta wciąż odkłada macierzyństwo na później? Starzejące się społeczeństwo i obniżenie ilości urodzeń nie jest spowodowane wyłącznie sytuacją finansową czy brakiem zabezpieczeń socjalnych. To również efekt tego, że