Przebieg owulacji – cykl owulacyjny

Cykl owulacyjny to zespół powtarzających się w organizmie kobiety zmian. Uważa się, że zmiany te właściwe są dla zdrowych i dojrzałych kobiet, które potencjalnie mogą zostać matkami. Cykl owulacyjny trwa średnio 28 dni, a owulacja przypada najczęściej na 14 dzień przed końcem cyklu. Długość cyklu owulacyjnego liczy się już od pierwszego